Sürdürülebilirlik

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, çevredeki topluluğa ve çevreye uzun süreli faydalar sağlamak için sürdürülebilir bir iş yürütmeye kararlıyız. Enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izimizi en aza indirmek için üretim tesislerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Ölçerimiz

● 2014-15 yılında brüt su tüketimimizi önceki mali yıla göre %19 oranında azalttık
● 2014-15 yılında bir önceki mali yıla göre çöp sahasına giden tehlikeli atıklarımızı %80 oranında azalttı
● Tesislerden sürekli 'Sıfır Sıvı tahliyesi' durumu
● Kendimize bağlı doğal gaz santralimizden üretilen temiz enerji ile elektrik ihtiyacımızın %95'ini karşılayarak sera gazı emisyonlarını minimuma indirdik
● Fabrika çapında bir yağmur suyu toplama sistemi aracılığıyla aktif ve pasif yeraltı suyu şarjı ile sahamızda artan yeraltı suyu seviyeleri

Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG)

İşyeri güvenliği

Önce Güvenlik yaklaşımımız, güvenlik yönetimine ilişkin ÇSG politikamız, hedeflerimiz, eylem planımız ve stratejilerimiz tarafından yönlendirilmektedir. İş uygulamalarımız OHSAS 18001:2007 yönetim sistemi ile uyumludur. 2014-15 yılında Kaydedilebilir Olay Oranımızı bir önceki mali yıla göre %46 oranında düşürdük.

Yangın Güvenliği

Yangın güvenliği faaliyetleri, yaşamı korumak ve yangından kaynaklanan yaralanma ve maddi hasar riskini en aza indirmek için sürdürülür. Üretim tesisimiz ve ekipmanımız, yangından korunma ve güvenlik için geçerli düzenlemelere ve kabul edilmiş standartlara uygun olarak denetlenir, bakımı yapılır, kullanılır ve çalıştırılır.

İş sağlığı

Çalışanlarımıza mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için EPP, sağlığın korunması, iş güvenliği ve kişisel koruyucu ekipmanların (KKD'ler) kullanımına ilişkin katı direktifler getirmiştir. Meslek hastalıkları ve yaralanmalarına uygun müdahale uygularız.

Çevresel Sağlık

Esnek ambalaj imalatımızda çevreye duyarlı uygulamalar yürütmede mükemmelliğe ulaşmaya kararlıyız. EPP'nin yürürlükte bir Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2004) vardır. Temel çevresel etkilerle ilgili EHS hedeflerimiz, sahamızdan kaynaklanan emisyonlar, doğal kaynakların kullanımı, çevresel deşarj ve çöp sahasına giden atıklarla ilgilidir. Şirketin çevresi, yürürlükteki tüm düzenlemelere ve mevzuata uygun olarak korunur. Hava kalitesi indeksi (AQI) numaramız, devlet kurumları tarafından kullanılan tatmin edici aralıktadır. Tesislerimizin üçte ikisinden fazlası gür yeşil bitki örtüsü ile kaplıdır.

EPP Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası

İş operasyonlarımızı Çevre, Sağlık ve Güvenliği ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz ve bunu yaparken:
● Güvenli çalışma uygulamalarını benimseyerek çalışanlarımızın ve toplumumuzun yaralanmasını, sağlığını ve kirliliğini önleyeceğiz.
● EHS tehlikeleriyle ilgili geçerli yasal ve yasal gerekliliklere uyacağız.
● Kuruluşun ÇSG performansında sürekli iyileştirmeler yapmak için ölçülebilir ÇSG hedefleri ve hedefleri belirleyecek ve bunları periyodik olarak gözden geçireceğiz.
● Çalışanlarımızı ve diğer paydaşları organizasyonun iyileştirilmiş ÇSG performansından yararlanmaları için dahil edecek ve eğiteceğiz.